Productes

Software

Disposem de un sistema on integrar tot tipus de dades, que ofereix ames la forma ideal per al intercanvi de dades entre sistemes productius, ja que posibilita el fet de que dos sistemes totalment distints pugen intercanviar informacio de forma transparent de forma bidireccional.

PowerMeter

Sistema per a l'adquisicio de dades de consum energetic per a la seva posterior consulta i gestio, permet realitzar les comprobacions de les factures emeses per entitats comercialitzadores de energia electrica aixi com el control dels parametres electrics per a empendre accions preventives amb rapidesa.

Actualmente es un sistema molt efectiu per a la negociacio davant les entitats comercialitzadores i per a trobar averies dels sistemes de correccio dels parametres electrics que son facturats als clients.

FruitControl

Programa destinat al control de camares de fred, gestiona la posada en fucionament dels sistemes de fred, calor, humetat, etilÚ i el control de la concentracio de CO2 dins de les camares per a conservacio i desverditzacio de fruta.

Este sistema es complementa perfectament amb el PowerMeter ja que ambdos els comuniquen per a fer us de les capacitats de decicio que tots els nostres productes tenen i fer que els parametres de les instalacions de fred, per exemple, entren en estat de ahorro energetic davant de una senyal procedent del sistema PowerMeter.

Escandall+

Sistema per al control de produccio en temps real, es capaš de realitzar un seguiment correcte del producte desde la seua entrada al sistema productiu fins el seu procesat final, porta el control de lots aixi com del les comandes.

A mes el sistema es molt util per a detectar parades injustificades i per a optimitzar el temps de produccio.